meditation i färger (meditation in colors)

instruments organ and strings

commissioner Robert Bennesh, LuKaS (Lunds Kammarsolister)

 

year of production 2018

 

dedication in memory of Marcus Fjellström (1979-2017)

 

duration 11’   

 

first performance 
October 8 2018

Lund, Lunds Domkyrka

Lund Sacred Contemporary Music Festival 2018

Robert Bennesh

LuKaS (Lunds Kammarsolister)

 

 

publisher  

 

 

 

verkkommentarer

Har länge associerats av färger sen jag var barn med bildkonst och väderfenomen som norrsken. En vacker dag så kom tillfället att skriva ett verk som handlade just om att gestalta färger i ett kyrkorum. Jag skrev ett utkast till de fina musikerna ur Lunds kammarsolister tillsammans med organisten Robert Bennesh som är domkyrkoorganist i Lunds domkyrka. Det såddes ett frö som sen växte ut likt ett träd eller en kyrkobyggnad framför sig och sen kontaktades en ljussättare, Johanna Svensson. Under arbetet hade året innan en kollega Marcus Fjellström gått bort under tragiska omständigheter, därav tillägnat hans minne. Kännetecken för hans skapande var att han gjorde installationer, musik med video och dansföreställningar på Norrlandsoperan och de var alltid på något sätt dystra och melankoliska i tonen. Ett av hans arketyper var just upprepande figurer, ostinati som gav bränsle åt musiken som bidrog till verkets meditativa stämning. Hela verket är uppbyggd som en båge i tre delar som går i varandra.

work comments

Have long been associated with colors since I was a child with visual arts and weather phenomena as northern lights. One beautiful day, the opportunity came to write a work that was about designing colors in a church room. I wrote a draft to the fine musicians from Lund’s chamber soloists together with the organist Robert Bennesh, who is a cathedral organist in Lund’s cathedral. A seed was sown that then grew out like a tree or a church building in front of it and then a light designer, Johanna Svensson, was contacted. During the work, the year before a colleague Marcus Fjellström had passed away under tragic circumstances, hence his memory. Characteristic of his creation was that he made installations, music with video and dance performances at the Norrlands Opera and they were always in some way gloomy and melancholy in tone. One of his archetypes was just repetitive figures, ostinati, who fueled the music which contributed to the meditative mood of the work. The whole work is constructed as an arc in three parts that go into each other.

 

other performances

 

 

2019

March 2 2019 

Robert Bennesh

Lunds Kammarsolister

with light design; Johanna Svensson.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.