hymnus aquarius – a hymn to the baltic sea

instruments large wind band – soprano saxophone solo, 2*17*1* 343euph.2  3perc, cb.

commissioner Statens Kulturråd, Marinens Musikkår, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Albaeco and Coral Guardians

 

year of production 2022-23

 

dedication Anders Paulsson, Alexander Hanson and Marinens Musikkår (Royal Swedish Navy Band) and

the Baltic Sea

 

movements  

1. Introduction – The Ocean 

2. Diving into the Ocean

3. The Island Awakens

4. Apotheosis: The Ocean is Saved (Finale)

 

duration 24’   

first performance 
September 28 2023,

Sparresalen, Karlskrona

Anders Paulsson, soprano saxophone

Marinens Musikkår (Royal Swedish Navy Band) 

Alexander Hanson, conductor

 

publisher  

 

work comments

 

En vacker dag frågade Anders Paulsson ifall jag ville skriva ett konsertverk för sopransax och blåsare, och det ville jag på temat ”en lovsång till Östersjön
Har på senaste tiden skrivit storskaliga verk som behandlar stora ämnen som miljö-och samhällsfrågor i solokonserter som Worried Souls, första symfonin Polar Vortex samt Sånger om bländvit kärlek där gemensamma nämnaren är de sångbara linjerna.
Sopransaxofonisten fungerar som en berättare och blåset som en kör i detta textlösa ”drama utan ord” berättar om Östersjöns närvaro och betydelse utifrån de närliggande länderna som skapar öar och broar mellan dessa musikaliskt och som beskriver dess uppgång, undergång pga. klimatkatastrofer och en utopi om ett paradis likt Aquarius.
Den lyriska ingången i solostämman som färgar av sig i orkestersatsen, baserade på arkaiska folkmelodier från Estland, Lettland och Litauen utgör utgångspunkten för verkets harmoniska ryggrad.

Det är en konsert i fyra satser som framförs utan avbrott.

Första satsen Introduction – The Ocean.

Sopransaxens vemodiga ton utbrister en klagosång över havet och ön, orkestern som besvarar detta och leder till ett ”kall till Gudarna på ön”.


Andra satsen – Diving into the Ocean

Här kommer man fram till ett väldigt stillsamt avsnitt med långa ackord i brasset och en kadens för solisten ackompanjerat med musikaliska vinglas. där man får en känsla av att dyka ner i ett hav på flera meters djup. I satsens andra del förs tankarna vidare till havets botten där skeppsvrak från förr som sägs kan ha förorenat vattnet under flera års tid. Sopransaxen driver i ett klagande tillstånd fram en känsla av oro.

Tredje satsen – The Island awakens
Öns befolkning vaknar upp och börjar protestera mot klimatet på ön. Sopransaxen manar till protester, befolkningen (orkestern) utväxlar kommentarer tillbaka. Det leder till ett unisont riffande i 7/8-takt och sopransaxen kommenterar som leder till en kulmination med handsvarvade handklockor som larmsignaler från föregående händelse. Sopransaxen ber orkestern att lugna ner sig som blir tvärt avbruten från orkestern.

Fjärde satsen – Finale: Apotheosis – The Ocean is Saved
Sopransaxen brister i en glädjefylld sång om att havet är räddat och orkestern svarar i kanon på dess melodi som växer sig till en stor kör och ett halsbrytande våg sveper sig över hela ön. Är faran över? Musiken tonar ut med högsta tonen på sopransaxofonen som avslutas med en antik cymbal.q

 

 

Kan vara en bild av 3 personer, klarinett, flöjt, saxofon, oboe och trumpet

From the world premiere in Karlskrona of Hymnus Aquarius with composer, Anders Paulsson and conductor Alexander Hanson.

other performances

 

2023

Anders Paulsson

Marinens Musikkår

Alexander Hanson

 

28 september. Recorded live by Swedish Radio P2 to be broadcasted on November 15th.

Malmö Palladium 

 

30 september 

Växjö Konserthuset 

 

1 oktober 

Kristianstad Kulturkvarteret

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.