instruments

– alto solo, 2**2*2*2* 4231 timp perc. pno strings.

(includes alto flute solo in movement 2)

 

movements

  1. En kärleksförklaring
  2. Kunde jag följa dig
  3. Vårens väntan
  4. Ängslan
  5. Nattens djupa violoncell

year of production 2008/2013


dedication to my mother Harriet Staern Cronström;

 

commissioner Helsingborgs Symphony Orchestra

 

awards recommended works among top-ten composers of International Rostrum of Composers 2014


duration 30‘


first performance
April 6th 2014
Anna Larsson, alto
Helsingborg Symphony Orchestra

Stefan Solyom, conductor

 

publisher  
  
  

verkkommentarer

 

Våren 2008 fick jag en idé till ett verk för kammarensemble och sångröst till ett projekt med Sonanza-ensemblen och Anna Larsson, det som då skulle bli Nattens djupa violoncell efter en dikt av Karin Boye. 

Den utgavs på skivan ”Unheard of – Again” på märket Phono Suecia och januari 2010 vann denna skiva en Grammis för årets bästa klassiska album. Idéen till en ny sångcykel växte fram med ytterligare fyra dikter av samma författare ur diktsamlingarna ”Härdarna”, ”Moln” och ”För trädets skull”. 

 
Musiken i dikterna har var sin identitet, där dramatiken i texterna har format musiken. De tre första sångerna börjar med harmoniskt sväpande orkestersats som övergår till mer dissonanta klanger som kluster, mikrotonalitet, glissandon och rytmiskt ryckiga partier i de två sista. De är indelade dramaturgiskt som ”musikdrama utan scen” i fem olika ”episoder” om spontan förälskelse, intimitet, längtan, svek och den ouppnåeliga bländvita kärleken. 

 

Sånger om bländvit kärlek var nominerad av Musikförläggarnas pris för ”Det mest betydelsefulla konstmusikverket kategori ”symfoni/opera” i 2014. 

 

Benjamin Staern

 

 

 
 

 

 

work comments

 

 

In spring 2008 I had an idea for a work for chamber ensemble and voice to a project with Sonanza Ensemble and Anna Larsson, what then would be the ”Night’s deep violoncello” after a poem by Karin Boye. It was released on the album ”Unheard of – Again” on the label Phono Suecia and January 2010 won this album Grammy Award for Best Classical Album. The ideas for a new song cycle emerged with four poems 

by the same author of the poetry collections ”The Hearths”, ”Clouds” and ”For the Tree’s Sake”. 

 

The music of the poems have their own identity, where the drama of the lyrics have formed the music. The first three songs starting with harmonious sweeping orchestral sections for more dissonant sounds like clusters, micro- tonality, glissandi and rhythmic jerking parts in the last two songs. They are divided in terms of dramaturgy as ”music drama without a stage” in five different ”episodes” of spontaneous love, intimacy, longing, betrayal and the dazzling blindingly white love.

 

 

 

 

Sånger on bländvit kärlek (Songs about Blind White Love) was nominated by the Swedish Music Publishers Association (SMFF) Award as ”The most significant contemporary music work of the year” in the category orchestra/opera in 2014.

reviews on Sånger om bländvit kärlek:

 

 

”Staern har format sin sångcykel till en serie mer eller mindre laddade dramatiska scener där sångstämman står i centrum och orden för det mesta står i ut relief mot en färgrik orkestersats.…
Varje sång i ”Sånger om bländvit kärlek” har sin egen karaktär. Den inledande sången kastar in lyssnaren i en flygande start med sina bilder av fåglar. Den andra vilar i ovisshet. I den tredje färgas orden med en ytterst variationsrik klangpalett. Den fjärde ”Ängslan” är verkets dramatiska hjärta och fungerar nästan som en aria av komprimerad expressivitet. I den avslutande sången stegras musiken till extasens gräns då alla färgerna förenas i ordet ”bländvitt”. Skriven för alten Anna Larsson har ”Sånger om bländvit kärlek” en mörk intensitet. Hennes formidabla röst bär genom hela verket, trots att tonsättaren utnyttjar orkesterns fulla klang. Hennes rösts unika lyster har ofta hypnotisk effekt i kombination med Karin Boyes nyansrika dikter.”
HD april 2014, Henrik Halvarsson 

other performances  


2022


April 6 and 8th

Composer Weekend

Konserthuset, Stockholm

Anna Larsson, alto

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra

Cathrine Winnes

Live broadcast on SR P2.

 

Upphovsrätt © 2021 benjamin staern composer — Lyrical WordPress-tema av GoDaddy

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.