instruments flute and guitar

year of production  2013

 

commissioner Haga Duo with support from Konstnärsnämnden

 

dedication Haga Duo

 

duration 10‘   

 

first performance
September 13 2013

Musikvalvet, Stockholm

Haga Duo: 

Sareidah Hildebrand

Joakim Lundström

 
publisher  
  

 

discography

 

 

recorded on CD by Haga Duo ”Colours of Sweden”
Haga Musikproduktion, available at Amazon, iTunes Music Store
and assorted music stores around the world.

 

 

 
 
 

verkkommentarer

När jag fick beställningen till Haga Duo som består utav Sareidah Hildebrand och Joakim Lundström så tog det mig ett tag hur jag skulle skriva ett stycke för denna portabla duo. Allt började med en impuls från en app på min iPad kallat Gestrument uppfunnen av Jesper Nordin där vem som helst kan tappa in digitalt rytmer, grooves, skalor m.m. Redan då fick jag ur grundmaterialet till första takterna i första delen på verket och lät de sakta men säkert stycket växa fram. Efter den impulsen kände man att jag ville gå med det lekfulla i musiken än att förhålla sig slaviskt till en maskin men musikaliteten och det spontana finns kvar. Första delen börjar med en 7/8-bossa rytm som övergår i en hel idel förskjutningar och tills slut danser därav verkets titel Opposing Dance (Motsatta Danser). Andra delen är en sångbar och lyriskt avsnitt likt en tonsatt dikt utan ord och senare rivande final där all material som presenterats tidigare stuvas om och leder till ett hårdrocksvrål mot slutet av verket.

 

 

work comments

When I received the commission for Haga Duo that consists of Sareidah Hildebrand and Joakim Lundström so it took me a while how I would write a piece for this portable duo. Everything started with an impulse from an app on the iPad called Gestrument invented by composer colleague Jesper Nordin where anyone can enter the digital rhythms, grooves, scales, etc. Already then I got out of the base material to the first bars of the first part of the work and let the slow but steady paragraph emerge. After the impulse felt that I wanted to go with the playful in the music than to relate slavishly to a machine but the musicality and spontaneity are still there.  The first part starts with a 7/8-bossa rhythm that transcends into an array of dislocated beats and eventually dancing hence the works title Opposing Dance. The second part is a singable and lyrical section similar to a composed poem without words and later a ravishing finale where all materials presented earlier is transformed and leading up to a hard-rock hurl torwards the end.

Reviews on Opposing Dance:

 

Wattrangsborg, Björnlunda
”För långt denna kväll men annars otoligt samspelt och ändå motrytmiskt lät det om Opposing Dance av Benjamin Staern, när Haga Duo på flöjt och gitarr ofta gick skilda vägar mot ett skrik som slut. Tur att Sareidah Hildebrand och Joakim Lundström är gifta och tänker fortsätta med det efter detta stycke som de kallade parterapi.”
Ekuriren 4 september 2017

 

För CDn Colours of Sweden:
”…sätter full fart med funk och glädjevrål” […]

Martin Nyström, DN februari 2019

 

”… bänder loss musikerna ur bossanovans mysgrepp med skrik och ojämna taktarter.”
Hanna Höglund, Sydsvenskan februari 2019

 

other performances  

 

2013
Haga Duo: Sareidah Hildebrand, flute
Joakim Lundström, guitar.
november  

Port Fairy AUSTRALIAN PREMIERE!

 

2014

Haga Duo: Sareidah Hildebrand, flute
Joakim Lundström, guitar.

February 13 Göteborg – Levande Musik

 

February 14 Helsingborg – Salongen,

 

February 15 Sollentuna – Kummelby

 

February 16 Stockholm – Musikaliska

February 17 Falun, Musikkonservatoriet

 

February 19 Gävle – Gävle Slott

 

February 21 Piteå, Studio Acusticum

 

 

February 23 Älvsbyn – Kyrkan

 

March 2 Vänersborg – KF.

 

2015

August 1 

Vadstena gamla teater, Vadstena
Johanna Zetterqvist, flute

Marcus Strand, guitar

 

November 24 

Kaunas State Philharmonic Small Hall LITHUANIAN PREMIERE!
Haga Duo: Sareidah Hildebrand, flute
Joakim Lundström, guitar

 

2019 

March 13 2019

Svensk Musikvår 2019

Grünewaldssalen, Konserthuset, Stockholm
Haga Duo: Sareidah Hildebrand, flute 
Joakim Lundström, guitar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.