scherzo assurdo

instruments clarinet and piano

commissioner Magnus Holmander and David Huang thru Konstnärsnämnden (Swedish Arts Council for Cultural Affairs)

year of production 2019/21.

 

dedication Magnus Holmander and David Huang

 

duration 10’

 

first performance 
March 4 2020,

Konserthuset Vara
Magnus Holmander, clarinet and David Huang, piano.

 

publisher  

 

 

 

 

verkkommentarer

Detta verk var skrivet på beställning från Konstnärsnämnden för Magnus Holmander och David Huang till en turné år 2020, finns också en Encore-version. Klarinetten, känd för sin ekvilibristiska gestik och komik likt en Harlekin som springer runt och utför magi runt om i sin omgivning. Pianisten, kommenterar och busar likt en Tom och Jerry-sketch med abrupta gester och timing som får lyssnaren att skratta gott och annat bisarrt som triggar en, därav det absurda skämtet. Det börjar mystiskt likt en deckare, byggs upp till en dans med ganska aparta och ojämna betoningar som uppfattas som ”funkiga”. Det leder till ett stillsammare parti i form utav en illusion, återblick till första delens pregnanta rytmik leder till ett grimaserade avbrott. Lugnet återställd för att slutligen byggas upp till en mer grotesk och briljant final där allt går överstyr och avslutas som det började oväntat nog – tvärt.

work comments

This work was written for Magnus Holmander and David Huang for a tour in 2020 and there is also an Encore version. The clarinet, known for its equilibrist gesture and comedy like a Harlequin who runs around and performs magic around his surroundings. The pianist, comments and mischief like a Tom and Jerry sketch with abrupt gestures and timing that makes the listener laugh well and other bizarre things that trigger one, hence the absurd joke. It starts mysteriously like a detective story, builds up to a dance with rather strange and uneven emphases that are perceived as ”funky”. It leads to a quieter part in the form of an illusion, a look back at the first part’s pregnant rhythm leads to a grimaced interruption. The calm is restored to finally be built up to a more grotesque and brilliant final where everything goes awry and ends as it started unexpectedly enough – abruptly.

Magnus Holmander and David Huang during the world premiere of Scherzo assurdo at Vara Konserthus March 2 2020

other performances

April 10 2022 (premiere of revised version)
Benjamin Staern Composer Weekend
Grünewaldsalen, Stockholm STOCKHOLM PREMIÈRE!
Magnus Holmander, clarinet
Mårten Landström, piano (Norrbotten NEO).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.